Philharmonia takes the baton at the Biarritz rendez-vous !

3-09-2018 Philharmonia takes the baton at the [...]